Joukkueenjohtaja

 • Toimii yhteistyössä joukkueen muiden toimihenkilöiden, pelaajien ja vanhempien kanssa sekä toimii joukkueen yhteyshenkilönä seuraan päin
 • Seuran edustaja otteluissa ja turnauksissa
 • Vastaa joukkueen hallinnollisesta toiminnasta ja toiminnan käytännön järjestelyistä
 • Vastaa joukkueen sisäisen viestinnän toimivuudesta
 • Kutsuu pelaajien vanhemmat koolle 2 kertaa vuodessa ja tarpeen mukaan useammin
 • Huolehtii valmentajien ja vanhempien välisestä informaatiokulusta, antaen valmentajille työrauhan
 • Ylläpitää joukkueen pelaajatietoja MyClubissa sekä huolehtii, että joukkueen tapahtumakalenteri MyClubissa on aina ajan tasalla
 • Varmistaa, että kaikilla joukkueen pelaajilla on voimassa oleva pelipassi ja vakuutusturva
 • Sopii ottelu-, leiri- ja matkatapahtumista yhdessä muiden toimihenkilöiden kanssa
 • Ilmoittaa uusista pelaajista seuran rahastonhoitajalle jäsenmaksua varten
 • Laatii rahastonhoitajan kanssa taloussuunnitelman ja huolehtii, että sitä noudatetaan
 • Laatii toimintasuunnitelman ja toimintakertomukset seuralle yhteistyössä vastuuvalmentajan kanssa
 • On mukana suunnittelemassa ja järjestämässä joukkueen varainhankintaa
 • Organisoi joukkueen varustehankinnat
 • Täyttää ottelupöytäkirjat, jos ne ovat käytössä sarjassa
 • Ohjeistaa vanhempia toimimaan asiallisesti kaikissa pelitapahtumissa sekä puuttuu epäasialliseen käytökseen


Rahastonhoitaja

 • Joukkueen pankkitilin käyttöoikeus, yhdessä joukkueenjohtajan kanssa
 • Maksaa joukkueen laskut
 • Arkistoi tositteet ja toimittaa 2x vuodessa seuran kirjanpitäjälle
 • Laskuttaa joukkueelta kerättävät maksut My clubin kautta
 • Laatii taloussuunnitelman yhdessä joukkueenjohtajan kanssa ja seuraa taloussuunnitelman totetutumista 

 

Huoltaja

 • Joukkueessa voi olla useita nimettyjä huoltajia
 • On paikalla joukkueen harjoituksissa ja ottelutapahtumissa
 • Huolehtii huoltolaukun asianmukaisesta sisällöstä ja pelaajan loukkaantuessa auttaa häntä mahdollisuuksien mukaan
 • Kesällä huolehtii pelaajien riittävästä nesteytyksestä
 • Osallistuu mahdollisuuksien mukaan seuran järjestämiin huoltajakoulutuksiin
 • Peliliivien pesu säännöllisin väliajoin, sekä muiden varusteiden huolto
 • Pienten pelaajien kohdalla huoltajan tehtävät painottuvat usein käytännön avustamiseen mm. kengännauhojen sitomisesta tavaroiden keräilyyn.
 • Seuran edustaja otteluissa ja turnauksissa

 

Vastuuvalmentaja

 • Toteuttaa valmennustoiminnassaan seuran valmennuslinjaa ja seuran valmennuspäällikön ohjeistuksia
 • Toimii yhteistyössä joukkueen valmennustiimiin kuuluvien muiden valmentajien kanssa
 • Kauden harjoitusohjelman suunnittelu ja periaatteiden laadinta
 • Laaditun harjoitusohjelman toteuttaminen käytännössä
 • Yksittäisten harjoituskertojen suunnittelu
 • Joukkueen nimeäminen, peluuttaminen ja pelitaktiikan suunnittelu otteluihin muiden valmentajien kanssa.
 • Otteluiden ja harjoitusten ohjaaminen muiden valmentajien kanssa
 • Osallistuu valmentajille tarkoitettuihin tilaisuuksiin ja koulutuksiin
 • Itsensä kehittäminen valmentajana ja kasvattajana
 • Osallistuu joukkueen vanhempain palavereihin
 • Seuran edustaja otteluissa ja turnauksissa

 

Valmentaja

 • Toimii joukkueen valmennustiimissä yhdessä vastuuvalmentajan ja muiden valmentajien kanssa
 • Otteluiden ja harjoitusten ohjaaminen muun valmennustiimin kanssa
 • Noudattaa valmennustoiminnassaan seuran valmennuslinjaa ja seuran valmennuspäällikön ohjeistuksia
 • Osallistuu valmentajille tarkoitettuihin tilaisuuksiin ja koulutukseen ja vanhempain palavereihin
 • Itsensä kehittäminen valmentajana ja kasvattajana